Vildsvinsbutikens IPSC Föreningsstipendium 2018 går till Klinte Skyttegille på Gotland. Klicka här för att läsa mer.

Vildsvinsbutikens IPSC Föreningsstipendium 2018 går till  Klinte Skyttegille på Gotland. Klicka här för att läsa mer.

Vildsvinsbutikens IPSC Föreningsstipendium 2018 går till
Klinte Skyttegille på Gotland.

Föreningsstipendiet består av
Pistol-Springfield XD 9x19
Rifle: Diamondback DB15
Minirifle: Mossberg 22 l.r. vildsvin.se edition
Hagel: BP-12- Semi Auto

Klinte Skyttegille har 27 licenserade IPSC-skyttar i föreningen och skjuter alla divisioner
där pistol är störst, följt av gevär och hagel som är ungefär lika stora.

De har även fått med IPSC i Island Games som är en tävling som går vartannat år där
skyttar från ett tjugotal öar tävlar mot varandra.
Klinte Skyttegille ser också ett ökat intresse för IPSC då Försvarsmaktens närvaro nu
blivit större på Gotland.

För att göra steget in i sporten lättare för de som önskar börja med IPSC tar Klinte Skyttegille ut ett mycket lågt självkostnadspris för kurs och examinering och detta är något som vi på vildsvin.se ser som en av flera anledningar till att Klinte Skyttegille skall erhålla vårt Föreningsstipendium.
Samt den entusiasm, ideella engagemang och öppenhet inför att värva nya IPSC skyttar till föreningen, som vi förstår är grunden i denna förening.

Klinte Skyttegille byggde även med föreningens ideella kraft Gotlands första och enda inomhusbana för luftpistol och luftgevär med elektronisk markering, och då våra barn och ungdomar är grunden för skytterörelsens framtid så anser vi på vildsvin.se att detta i sig är en stark grund för vårt beslut om stipendiumet.

Klinte Skyttegilles IPSC avdelning har ej klubbvapen och medlemmarna lånar ut sina
privata vapen åt de som skall examineras och lägger föreningens pengar på banorna och på tavlor/plåt/nätväggar.

Det är med stolthet vi på vildsvin.se nu får bidra med klubbvapen till Klinte Skyttegille för att underlätta föreningens ideella arbete, stärka IPSC-skyttet på Gotland och utbilda fler skyttar inom IPSC.

Vi på vildsvin.se önskar en God Jul och ett Gott nytt år.


Produkter
Drift & produktion:  Wikinggruppen