TRIKININFORMATION-BLÄDDRA NEDÅT

Bakgrund:

Trikinen är en parasit (rundmask) som kan infektera de flesta köttätare inklusive människa. Man blir infekterad genom att äta kött som innehåller inkapslade larver. Larverna frigörs sedan i mag- tarm-kanalen och utvecklas till maskar som producerar nya larver. Via lymfan och blodet sprids larverna till muskulaturen hos den nya värden. Där kapslas de sedan in och kan förbli smittsamma i flera år innan de slutligen förkalkas och dör.

I Sverige kontrolleras samtliga tamsvin och hästar som ska slaktas på förekomst av trikiner. Trikiner kan också förekomma hos bl.a. vildsvin, björn och varg.

Trichinella spiralis

Metod:

Den vanligaste metoden som används vid trikinundersökning är Digestionsmetoden (Magnet-omrörarmetoden).

• Muskelvävnaden runt trikinlarverna löses upp med hjälp av enzymer i en glasbägare.

• De larver som frigörs i lösningen faller till botten av kärlet och förekomsten av larver konstateras genom undersökning i stereomikroskop.

Produkter
Drift & produktion:  Wikinggruppen