Garantivillkor för Hagelvapen, AR-15 samt 1911-pistoler från Defcon Firearms

Garantiperiod: 10 år.

Garantin gäller för fabrikationsfel och materialfel. För att garantin skall gälla får
inga ändringar i form av slipning, fräsning eller annan åverkan på vapnet ske.

Garantin gäller ej rent bruksslitage eller för slitdelar.

Då Defcon Firearms är ett svenskt varumärke så sker alla garantiparationer i Sverige, vilket
gör att Du aldrig behöver vänta på besked från utlandet utan erhåller snabb och effektiv
garantihantering.

 

 

Produkter
Drift & produktion:  Wikinggruppen