Åldersbestämning utifrån tänderna.

Genom denna avdelning kan Du jämföra tänderna hos frilevande vildsvin upp till 6 års ålder, dvs ej vildsvin i hägn.

Andra levnadsåret

När vildsvinets andra levnadsår börjar har den fyra tänder i bakre käken.

Den första och andra tanden är spetsiga, den tredje är flat, har tre st upphöjningar och är en mjölktand som kommer att tappas ungefär vid 2,5 års ålder.

Den fjärde tanden har 2 upphöjningar och visar sällan tecken på slitage

Tredje levnadsåret

När vildsvinets tredje levnadsår börjar har den normalt fem tänder.

Den tredje tanden har nu genomgått en drastisk förändring gentemot hur den såg ut under det andra levnadsåret. Den är nu spetsig och mer kompakt.

Den fjärde tanden har två upphöjningar som nu börjar bli mer markerande och börjar visa tecken på slitage.

Den femte tanden är helt exponerad och visar sällan tecken på slitage.

Fjärde levnadsåret

När vildsvinets fjärde levnadsår börjar syns större delen av den sjätte tanden. Två av upphöjningarna är synliga.

Den fjärde tanden börjar via tecken på kraftigt slitage och upphöjningarna blir mindre och mindre.

Den femte tanden börjar slitas lätt.

Femte levnadsåret

När vildsvinets femte levnadsår börjar syns den sjätte tanden tydligt.

Den tredje tanden är på tillbakagång och kraftigt sliten.

Den fjärde tandens upphöjningar börjar försvinna och slitaget är väl utbrett.

Den femte tanden visar tydliga tecken på slitage.

Sjätte levnadsåret

När vildsvinets sjätte levnadsår börjar syns alla upphöjningar på den sjätte tanden tydligt och dess yta börjar bli polerad och i viss mån sliten.

Den fjärde tanden är mycket sliten och börjar i vissa fall att falla isär.

Den femte tanden är kraftigt sliten och börjar i viss mån att vara på tillbakagång.

Bild & info om hybrid

Detta har inget med åldersprocessen att göra men är något mycket speciellt och som vi bör ha med av just detta skäl.

Hybrider, i detta fall en korsning mellan tamsvin och ryskt vildsvin (Eurasian Wildboar) har denna extratand. Gäller även korsning mellan tamsvin och det vildsvin som finns i våra skogar (Sus Scrofa, Europeiskt vildsvin).

Den tand som pilarna pekar på finns kvar under vildsvinets hela levnad.

Bilder på tänder hos ej hägnade vildsvin över 7 år har vi ej och tar tacksamt emot om någon skulle lyckats fånga någon.

Vid sju års ålder får Du räkna med att fjärde tanden är nedsliten och oftast sönder. Den femte tanden är nedsliten och den sjätte tanden har slitits kraftigt.

En tumregel är följande:

Vid två års ålder är fyra käktänder synliga

Vid tre års ålder är fem käktänder synliga

Vid fyra års ålder är sex käktänder synliga ,den sjätte är delvis synlig.

Vid fem års ålder är samtliga käktänder väl synliga

Efter fem års ålder får Du analysera slitaget på käktand nr 4,5, & 6.

Bilderna längst upp är lite speciella. De är 150 000 år gamla och funna i en grotta i Belgien.
 

Produkter
Drift & produktion:  Wikinggruppen